Aizvākošanas un aizkorķēšanas iekārtas2022-07-07T09:14:36+00:00

Project Description

Aizvākošanas un aizkorķēšanas iekārtas

Visbiežāk izmantotā tara un vāki, korķi ir stikla pudeles ar alumīnija skrūvkorķiem, stikla burkas un pudeles ar Twits-off vākiem un plastmasas skrūvkorķi plastmasas tarai. Tas nenozīmē, ka mēs aprobežojamies ar šiem nosauktajiem produktiem, mēs piedāvājam aizkorķēšanas iekārtas arī nestandarta korķiem ar nestandarta taru, kā arī piedāvājumā ir kroņkorķu aizdarīšanas iekārtas.

Alumīnija skrūvkorķu aizkorķēšanas iekārtas

Alumīnija skrūvkorķu aizkorķēšanas iekārtas piedāvājumā ir gan daļējas automātiskas, gan automātiskas darbības. Katram korķa diametram ir nepieciešama cita aizkorķēšanas galva, tāpēc vienmēr precizējam korķa diametrus, korķu augstumus, pudeles izmērus, produkta veidu – gāzēts, negāzēts; karsts, auksts, lai piegādātu un uzstādītu atbilstošu iekārtu. Vienmēr pirms piegādes veicam testus ar Jūsu korķu un pudeļu paraugiem. Lai aizkorķētu alumīnija skrūvkorķus ar aizkorķēšanas iekārtu, tiem vienmēr ir jābūt bez vītnes, jo vītni korķi iegriež iekārta.

Par daļēji automātiskām skrūvkorķu aizkorķēšanas iekārtām informācija pieejama šeit.

Automātiskas darbības skrūvkorķu aizkorķētāji meklējami un jautājami zem produktu sadaļas Automātiskas pildīšanas līnijas un monobloki.

Twist-off vāku aizvākošanas iekārtas

Stikla burku un pudeļu aizkorķēšanai piedāvājam daļēji automātiskas un automātiskas darbības Twist-off vāciņu aizvākošanas iekārtas. Burku, pudeļu izmēri drīkst būt dažādi un attiecīgi kakliņu diametriem arī vāku izmēri drīkst būt dažādi, tikai jāņem vērā, ka katram vāka diametram nepieciešama cita aizkorķēšanas galva, kas iepriekš ar mums ir jāprecizē, lai sniegtu Jums atbilstošu risinājumu. Tieši tā pat kā ar alumīnija skrūvkorķu aizkorķēšanas iekārtām, mēs vienmēr pirms piegādes veicam testus ar Jūsu vākiem un burkām, pudelēm.

Daļēji automātiskas darbības iekārtas piedāvājam gan pneimatiskas darbības, gan elektriskas darbības ar motoru. Vairāk par pneimatiskas darbības iekārtām informācija šeit un par elektriskas darbības iekārtām šeit.

Automātiskas darbības Twist-off vāku aizvākošanas iekārtas ir ar dažādām ražībām un atšķirīgiem vāku padošanas mehānismiem. Automātiskie Twist-off aizvākotāji ir integrējami automātiskas ražošanas līnijās. Vairāk informācija pieejama šeit. Informatīva brošūra – STV Twist-off aizvākošanas iekārtas.

Plastmasas skrūvkorķu aizkorķēšanas iekārtas

Lai aizkorķētu taru ar plastmasas skrūvkorķiem piedāvājam daļēji automātiskas un automātiskas darbības iekārtas. Azkorķēšanas galvas pieejamas dažādu diametru un izmēru korķiem un attiecīgi pudelēm vai citai tarai. Jautājiet un mēs Jums sniegsim piemērotu risinājumu.

Daļēji automātiskas darbības iekārtas piedāvājam gan pneimatiskas darbības, gan elektriskas darbības ar motoru. Vairāk par pneimatiskas darbības iekārtām informācija šeit un par elektriskas darbības iekārtām šeit.

Piedāvājam iekārtas, kuras ir piemērotas aizkorķēt arī mazās pudelītes un pudeles ar nestandarta plastmasas skrūvkorķiem. Sadarbībā ar vācu kompāniju Wuerschum GmbH piedāvājam aizkorķēšanas iekārtas ne tikai pārtikas produktiem, bet arī kosmētikai, farmācijai, ķīmijai.

Informatīvs materiāls – Wuerschum aizkorķēšanas iekārtas.

Automātiskas darbības plastmasas skrūvkorķu aizkorķētāji meklējami un jautājami zem produktu sadaļas Automātiskas pildīšanas līnijas un monobloki.