Mācību stendi

Papildinājām iekārtu klāstu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Tagad tur ir arī Vakuuma ietvaices iekārta šķidru pārtikas produktu ietvaicēšanai un Multifunkcionāla tvertne dažādu pārtikas produktu maisīšanai, emulģēšanai, pasterizēšanai, izturēšanai. Tvertne ir sildāma un dzesējama. Abas iekārtas aprīkotas ar datu savākšanas sistēmām, pieslēdzamas caur USB.

2019-03-08T16:58:15+00:00